זך

 

 
 

 זך מעביר זאופיור לקבוצות ויחידים

 
 
 
 
 

 

מה שפשוט. על הפשוט. הכי פשוט.