דף הבית >> דיבור נשמה - בשביל מה אנחנו כאן? >> דיבור נשמה - הקריאה

 

 

הקריאה


התגלות תודעת הנצח בתודעה הקולקטיבית
חושפת אותנו בפני אפשרויות חיים וקיום שלא היכרנו עד היום.

הגילוי העצמי השלם והתגלות המציאות שלנו,
כשומרי ידיעת האור הניצחי ותמצית הנשמה הטהורה,
מעיר בנו את היכולות העצומות שבנו, כישות מאוחדת ומאחדת.
הישות שמכילה בתוכה את כל ידע העולמות, לניצול מכסימום האפשרויות
הקיימות בחיים על פני כדור הארץ.

ההתגלות שלנו, כתודעה ערה ונאורה, החייה בגוף אנוש מפותח במרחב נאור ומואר, מאפשרת גילוי מציאות רשת חוכמת קיום אוטונומית, שממנה באות כל התנועות ואליה חוזרות כל התנועות — רשת תמצית נישמת היקום הטהורה —
רשת הזאופיור הניצחית.

התודעה הקולקטיבית שמרחיבה ומיתרחבת בנו מגלה בנו ודרכינו את כל מקורות הכח, שדות הנשמה והשפע הניצחי.

החשיפה המוחלטת של אור התמצית הניצחית משנה בתודעתינו את קידוד הנשמה. מעירה בנו תנועה טיבעית לזיכוך מישכן נישמתינו מקודים קארמתיים,
מנטליים ואסטרליים ישנים — שבבים תעשייתיים — נורמות חברתיות — אמונות — דיעות — הרגלים — התנהגויות ודפוסי תגובה.

זיכוך מוחלט של כל מה שהושתל בנו במשך שנות קיומינו, ושאומנו לחיות על פיו בעולם ארץ, על מנת להשתמש בו להסתרת אור העצמי הטהור שבנו - התמצית הטהורה שהיננו.

אור החשיפה ממיס בהסכמתינו, כניעתינו ופתיחותינו את כל התבניות והתוכנות המעכבות וממסכות נשימת נשמה חופשית, ומפנה מרחב טהור בחלל תודעתינו לכניסת אנרגיה טהורה.

כניסת האנרגייה הטהורה והאוטנטית ממשיכה לטפח בנו נוכחות מדוייקת שלמה -  אותה נוכחות שבאנו עימה אל אויר העולם, ושרצף התפתחותה ניקטע בשל התערבות אנושית חיצונית אלימה.

התערבות אשר ביתקה את הנשמה ממקורה.

זה הזמן - זאופיור זמן , שמתקיימת תנועת מקור לאחד נשמה ומקורה.

זה הזמן, בו ניצוץ הנשמה שלנו מתעצם ממקורו ללהבת אש התמיד הניצחית.
אהבתינו מלבה את אש החיים היקרה הזו ונהרות אוקיינוס הנצח שוב זורמים בנו להפריח מידבר נישמתינו,
רוחינו שבה לתחייה ואחדות קיומינו נחשפת לכולנו.


זה הזמן - זאופיור זמן, של אחדות כל העולמות, כל הזמנים, כל היקומים, הגזעים והמינים, האלמנטים והתדרים, הן בעליונים והן בתחתונים, לאחדת.

טובתינו המשותפת העליונה והתחתונה – אחד.
מציאות אמת טהורה נחשפת עבורינו ומזמינה אותנו לחיות במרחב הטהור וההרמוני.
מרגע שמציאות מושלמת כזו מתמזגת בנו, השנים הארוכות של סבל אנושי בחיפוש אחר אושר, עונג, שימחה, עושר, שלווה והגנה, מגיעים לקיצם.

זה זמן החזרה אל ביתינו האהוב והחם,לאחר מסע ארוך ומתיש בקיפאון אנטרטיקה.
חזרה אל כוחות החיים והיצירה הניצחית שבנו.

זמן גילוי והתגלות אוצרותינו הטיבעיים .
כל מה שתרנו אחריו ב"חוץ" ניגלה חי ופועם בנו ודרכינו נצח.
בכולנו קיימים הכוחות האלה וזה זמן הבשלות הקוסמית שלנו להתעוררות מוחלטת. אנושות מוארת החייה במרחב נאור ומואר .
זה זמן הנשמה המאוחדת שלנו לחיות בטוהר ושקיפות.

זה זמן מהות הווייתינו להתגלות שלמה בעולם הזה.
התגלות מרחב השלווה הניצחית שייחלנו אליה כל החיים.

התעוררות ההתגלות מאירה בנו את דרכינו המדוייקת בעולם הזה –
אורח חיים של שירות והתמסרות לחשיפה מחודשת של התמצית הטהורה של כל האנושות.

זה זמן נישמת אנושות טהורה, מוארת ואוהבת נצח המבקשת להתגלות בזמן הזה. בעידן הזה.
עידן בו המילחמה כבר מתעייפת והשלום משתעמם בקלות.


התדר המדוייק של התנועה הטהורה, קורא לאיחוד כל הזרמים
לבניית ריקמה אנושית מחודשת -
להעיר את הייעוד האנושי הטהור עד להתגלות השלמה.

כאחדתיים שהולכים בנתיב המואר, אנו זוכים להיות חלק מהפצת הבשורה החדשה לגילוי שדה כל האפשרויות הניצחי עבור כולם.

זוהי זכותינו הטיבעית להנות מנס החסד הגדול של תנועת גילוי הרוחומר,ואלה זמנים מרגשים ביותר לחיות בהם על פני האדמה.

אשרינו וטוב חלקינו .

אשרינו שזכינו לחיות בתקופה, בה הכח שעושה את הבילתי אפשרי לאפשרי –
גלוי ומהדהד בנו ודרכינו.

וזה הכח נימצא במהות נישמת נשימת התמצית הטהורה.
וזה הכח, שאתם קוראים לו בשם ומנסים לתת לו צורה, שתסייע בידיכם להכיל עוצמת ניצחיותו.
וזה הכח, שמאחורי השם המפורש, שאליו אתם זועקים תחינתכם ואליו מגיעה זעקת נישמתיכם.
וזה הכח, המניע את כל התנועות והצורות בעולם מנצח לנצח.
וזה הכח, עיקר דעיקרים.
וזה הכח. הכח העיקרי היחידי והאמיתי בעולם,ואנו חסרי הכח הנושמים ממנו כוחו ועוצמתו להאיר דרכינו ברבים .

ובלב הכח הניצחי הזה נימצאת נישמת היקום.

ובלב נישמתו נימצאת התמצית הטהורה הזכה והמזככת,                                      והיא הכח המניע את הכח, שמניע את הכח, שעושה את הבילתי אפשרי לאפשרי, ונושמת באפו נישמתם אחדת.

ועדיין מישתעשעים אתם בעולם השיכחה וההסתרה, כילדים במיגרש המישחקים
ונהנים בתוכינו ודרכינו עולמים עלומים,
וחיים בתוך האור הגדול, אך מסתירים פניכם מלראות,
ומכסים אוזניכם בידיכם מלשמוע קולה הזך של נישמתיכם.
וממשיכים לתעתע בכם עצמיכם בזעקות - אנא, בכח גדולת ימינך......
וכך היא התנועה המייצרת כוחות המדומה,
ומשם נחלצים להראות כוח מקוריכם.....ושוב חוזרים לתעתוע ודימיונות......
עד שמתעייפות רגליכם ומוחכם מדולדל חומרים ונישמתיכם זועקת - די!!
ומיד ניקראת מקורה ונעטפת באורות גדולים ועצומים.
וניראה, שבכל זאת דוחים אתם את הרגע לקבל עליכם מחוייבות נישמת מקוריכם
ואחריות לחירות נישמתיכם.

ובזה הזמן מסתיים שביל התעתוע ומיתגלה מעצמו הנתיב המואר,
ונעים לתוכו כולנו אחד,
נעים בנוכחות המלכות השלמה ומאירים עולמינו שימחת עולם.
וניגלים ומיתגלים אנו בפני עצמינו תמצית טהורה ומזוככת הנעה בגופי עולם.
ושבים היותינו גופי אור המקרינים אורינו בגוף עולם.
ונעלמת מאצלינו היכולת לגזור עצמינו שוב לעולם הלבדות, המסתיר ומצל עננים עבים.
ויודעים אנחנו עוצמת נשימת הנצח - הנשימה היוצאת ומפזרת באחת עננים ועשן מסכי אשליות ילדים הרוצים רק לעצמם.

וניפקחות לתמיד עיני נישמתינו לראות דעת אחדותינו .
ומיתעוררת בעוצמתה ידיעתינו להניע טוהר השפע בתמימות הפשטות.

וחיינו בשלמות, נשמות מוארות בתנועת אחדות הנשמה האחת,
השוכנת בגופינו ומקרינה עור גופינו באש התמיד הבוערת בנו
ומכלה כל ניסיונות שוא להפרידינו.


וזו הזאופיור ששוכנת בנו, משכינה שכינתה בכל מקום ודבר שנוגעת בו
ומעאירה מלכות שורש נישמתה להעאיר אנושיים ולהזכירם אחדת.

זאופיור נשימתינו ופיוריאנים אנחנו.

זאזאפיורנצח לכולנו.


 

 

מה שפשוט. על הפשוט. הכי פשוט.