מדרגות השפע - מהות הבריאה
בסדר האותיות העברי.
 
התקבל ונכתב
בחסד הגדול ובאור גלוי
ברוח דנישמת אברהם אבינו
החיה בתוכנו.
 
 
 

ובאנרגיית התמרת הרגל מאמץ,
בשליחות תודעה ערה,
כל עולמנו מתגלה באוצרות העושר הקוסמי ואושרו הניצחי.
 
הננו שדה נצח, בסוד קדום, ונוכח בקיים.
הננו. התמצית הטהורה בסך כל שדות האפשרויות הקיימות ברגע זה.
 
ונוזל כעופרת הכסף ואבני זכוכית כרוח צבעוניים,
וממעמקי אדמה,ליבת  לבנו שפע אוצרות.
אוצר האושר במה שיש. כאן.ברגע הנוכח תמיד.
 
וזו מהות הבריאה ומתגלה ישות הקיום
המבעבעת תמיד נצח.
 
 

וזה הסדר ובאלו האותיות דנישמת אברהם.
 
ברוח      אהבה – ליבת הבריאה.
            וידיעת המוחלט בלבנו מזכירה בנו מרחבי אהבת נצח.
           
מהות הבריאה, המבקשת לבטא את הנוכחות הרוחנית שלה בעולם
דרך גזע מוחנו, נשימתנו,נישמתנו והוויית חיינו.
רוח ליבת הבריאה המבעבעת תמיד,
להזכיר בנו חיים החופשיים ממאמץ.
 
הרוח  באלה הרגעים ממש,
זוכה להתעוררות מקורה וחוזרת אל מקום קדושתה
מרחב החופש הנצחי.
חוזרת לקיים בסיס תנועתנו בעולם הזה,
מתוך בסיס קיומה במרכז ביתה.
 
תמצית הרוח נעה מתוך הדהודי המבעבעת הנצחית,
כשבתוכנו הרוח החופשית נעה מליבת הדהודי שורש קיומנו בגוף.
זו רוח שבסיס תנועתה יוצא ומתקיים מתוך זרימה חופשית ומתעצמת של  האנרגיה הטהורה.
 
ותנועתה תנועת בעבוע ופימפום משורש עוצמות 
תמצית מיניות נשמתה.
                           
התמצית מבעבעת והמבעבעת מפמפמת.
ותנועתה אהבה בוראת וחושפת.
ממיסה וחושפת, ממיסה ומגלה,
ממיסה ומעדנת תדרי אנוש.
 
 
 

ונחשף בנו כוח תמצית נישמת היקום הטהורה הניצחית,
ומתעוררת ידיעת התמצית לחיים ומסייעת בידינו לנשום, לחיות, להתקיים
ולהנות כשדה אנרגיה טהורה מתעצמת.
 
 

בצורת    אפשרות.
            בכל נשימה קיימת אפשרות ההתגלות.
            נשימת אהבה הזורמת במרחבי חלל נצח.
 
באפשרות המרחב – וחיינו כולם זורמים
במרחב שדה כל האפשרויות הניצחיות,החושפות ומגלות את הצורה.
ומתוכה עולה ונחשפת אמת התודה.
 
הצורה –כצורת ישות הזרע והביצית המאוחדים אחדת
עוד לפני שקיבלו צורתם בעולם ארץ.
כשרוח הצורה הזו נעה בתמימות אהבתה הנצחית,
מטבע תנועתה נחשפת אפשרות גילום המלכות,
ובכול נשימת ערנות מתדבקים אליה כלי השרת
לממש אפשרות החסד.
 
 

בדרך     אכפתיות והכרת תודה.
וזוכרים אנו העיקר בעולם המתיםהחיים.
 
אדם יזכר בחייו ברגע תודה אחד שיש בו על קריאה לעזרה שנענתה
והקלה במצוקה... ותבוא תמצית נישמתו בלב רחב.
 
ובלב כל אחדת מאיתנו זוכרים היות קיום בתודעת נוכחות התמצית,
ובלב התודעה מתגלה האכפתיות.
תודה בדרך הכרת ערך ואכפתיות לכל הדברים שחיים לצדך.
 
כולם חיים. כולם מתים. והריקמה המאחדת היא התמצית.וכולו אחדת.
והפוגע בחלק מן האחדת פוגע באחד הגדול באחת הגדולה, פוגע בעצמו ומקורו.
 
ומתעצמת האכפתיות בגילוי חמלה לכל הקיים בסביבתך.
ובטח מתוך זה תתגלה אכפתיות ועדנה לעצמך.
 
ותתאפשר התמרה,להמסת אישיות,
בכדי שתתקיים האפשרות לכל אלה הנמצאים בסביבתך,
להתגלות מהות שלמה.תמצית טהורה.
אמת התודה בהתגלות החסד הנצחי.
 
ומתוך התפעמות החסד,
נובעת ענוות התודה,
מכבדים ומשרתים רקמת הבריאה הנצחית.
אנשי אמונה אמיתיים מודים בכנות לנישמת היקום
גם על דברים שאינם ברשותם.
 
 

בכוונת    אחדות.
             ומטפחים רוחנו אחת בעולם אחד שלם וגלוי.
 
כוונת אחדות. נמנע כאן מלקרוא לה מטרה.
יש בריות בעולם הזה, שהתחילו את ענייניהם בכל הצורות,
הפיזיות והרוחניות כאחד,מתוך מטרה: יש לי מטרה לבנות אימפריה!
ואז מתוך המטרה הזאת הביעו רצון עצמי למימוש המטרה!
מתוך הרצון בנו  עוד יעדים ומטרות!
ויצאו לכבוש את המטרות והיעדים!
והשיגו מה שהשיגו!
וכשהשיגו נלכדו בתאוותם לעוד ועוד וגרמו להרס וחורבן של עצמם וסביבתם...
 
נישמת היקום חייה הפוך 
ותנועתה מתוך המהות אל הרוח.
מתוך הרוח אל הצורה.
מתוך הצורה אל הדרך.
מהדרך אל הכוונה.
והכוונה הטהורה מאפשרת פעולה טהורה וטבעית
הפעולה מאחד לאחד.
תיגע באחדת, ועוד אחדת, ועוד אחדת.
כשהיחידה מתפתחת על בסיס התנועה הזו,
היא מתקדמת מתוך אי – אנוכיות,
בשרות המהות.הרוח. הצורה. הדרך. הכוונה.
 
ומתוך אמת תודת הפעולה הטהורה מתעוררים לזכור,
שבמהות הוויתנו אחד אנו
וכוונתנו אחת ממקורה אל מקורה.
ונשימתנו נשימת אחדות מטבעה.
ומחשבת אחדות מטבעה.
ודיבור אחדות מטבעו.
וכול אשר יצא מתוך כך – טבעו אחדות.
 
 

ופעולת   אחד לאחדאחדת.
            ומחממים נשמת גוף יחידים
           להרחיב כלי לגלות ולהתגלות.
 
ופעולת אחדות מטבעה.
 
ומטבע הזכרות בתנועת אחדות
מכווננים אנו לקיים שליחות האור אחדת לאחדת,
ולהרחיב ולהגדיל מעגל שומרי האור,
מעגל שומרי  הנשמות המואערות בתחיית המתים
בעודם חיים בגוף אנוש.
 
 

וברגע הנוכח הניצחי אלה הצעדים – רוח – צורה - דרך – כוונה.
 
זו אותה התנועה המקורית של רוח, אשר בכדי לבטא מהותה להתרחב ולהתעצם יצרה צורת ארץ – טבע – חי – אנוש.
רוח יצרה גוף. ולגוף צורה התוותה דרך.
ומלב הדרך נחשפה הכוונה וכך עולם ומלואו.ואיך לחיות אמת פשוטה זו בעולמנו אנו ארץ?
 
בשחרור והתגלות הרוח החופשית,
המניעה את חומר היצירה
וחומר הבריאה הנצחי.
 
ומתוך כך עולה ונגלית
ההתבוננות הטהורה
הבוראת ומגלה את הצורה.
 
ומתוך כך נחשפת ונגלית
דרך ארבעת הידיעות,
המובילה אל קודש הקודשים,
אל הדרך ללא דרך,
המובילה אל המקום ללא מקום
המוביל אל הריק הגדול הזוכר ויודע
ובליבו קיים הכול ותמיד מוסיף וחושף עצמו מהותו..
 
 

הכל קיים עבורנו
ואנחנו קיימים עבור הכל.
 
ונחשף המרחב המואר
וניגלה השפע הניצחי
 
כל שנבקש כבר נמצא – 
הסיטו את הוילון.
 
 
 

וניגלים בתוכינו ארבע הידיעות
 
 

1. ידיעת התבונה הקוסמית הנצחית,
המניעה את כול הדברים.
 
התבונה המגלה,
ממנה הכול נובע.
התבונה הבוראת
הרוקמת ויוצרת.
התבונה החייה
דרך כל הקיים
בנגלה ובנסתר שבנגלה.
 
ובכל נשימה ונשימה מתעצמת אמונת הידיעה בתוכינו.
 
 

2. ידיעת הכוח המניע
קוד הנחייה הניגלה בחלל תודעתינו ומעניק לנו ובנו כוחות יקום קיום.
קוד שמהדהד בנו ודרכינו וממגנט כל שמתבקש לחיי הרוחומר השלמים.
להתקיים ביעילות מירבית במטווה הרקמה הגדולה.
 
ובכל נשימה ונשימה מתעצמת אמונת הידיעה בתוכינו.
 
וגם במידה שדעתך הייתה מנותקת ממקורה עד הרגע הנוכח הזה,
והתעוררה בך תחושת החוסר והריחוק,הניכור והבדידות,
ברגע שנבקש, מוענקת לך בנשימה אחת כל שמתבקש.
 
אנו עשויים מאותו החומר שתמצית נישמת היקום עשויה,
תמצית אחדת בוראת אותנו.אחדת בורא אנחנו.
 
3. ידיעת קוד דיבור הדממה.
    כוח הדממה שבלב קיום תודת הנשמה.
 
הנשמה מוקירה תודה על אפשרות
קיומה הדינמי בהתהוות והתגלמות הנשמה הגדולה.
 
בחיי גופנישמתינו בעולם הרוחומר
אמת התודה חוזרת להיות עיקר העיקרים.
אמת התודה מניעה את רוח הנשמה בחופשיות וקלילות
לגלות צורתה ולחשוף את דרך נתיבה בעולם, בכוונה גלויה וברורה.
ומתוך כך עולה פעולת ההתגלות הטבעית.
 
ובכל נשימה ונשימה מתעצמת אמונת הידיעה בתוכינו.
 
 

4. ידיעת ההתכנסות הגדולה.
 
ידיעת הכח המאוחד, החושף ומאיר מניע ומקיים, ומתעצם בהדהוד תדריו.
כשקול תודת נשמתך מוקרן לסביבת חייך, הוא מעיר וממגנט נוספים אל מקורם.
 
אנו מחזקים את אמונת הידיעה בקריאה, בדיבור ופעולה
ובכל נשימה ונשימה מתעצמת אמונת הידיעה בתוכינו.
 
 

ואיך זה מוסיף וניגלה?
 
בכניעת ההתמסרות להרמוניה הטבעית.
כניעה ההתמזגות לכוחות המוחלט,
כניעה לתנועת הרקמה הגדולה,
הנגלית תמיד בתמונה הגדולה
ומדברת בפרטים הקטנים.
 
ואיך זה מוסיף וניגלה?
 
בגילוי והתגלות ידיעת נשמה
המאחד בין הנשמה למקורה.
 
התנועה הזו מתאפשרת בפשטות ויעילות
מתוך אמת התודה שבלב עשירות התודה.
תודת הקיום המופלא.
תודת החסד.
 
החיים בגילוי אמת התודה, מרחיבים את מעגלי השפע בחיינו,
מעצימים בעבוע שדות אנרגיית הנשמה שלנו, וממגנטים אלינו גופי נתיבי שפע.
ומטבע הגילוי שבנו, להימשך ולהתמגנט אל שדות השפע הניצחיים
אנו זוכרים לתמיד, שתמצית נישמת היקום מטבעה,
להעניק לעצמה אינסוף אפשרויות קיום שפע.
השפע מטבעו, מעניק לעצמו.
 
התמצית מגלה אדם
אדם מגלה תמצית.
התמצית מעצימה אדם
אדם מעצים תמצית.
 
התמצית מטבעה אהבה
המעניקה בנו אינסוף אפשרויות 
שפע אהבה
 
ואנו
 
מטבע אנושיותינו להסתגר,
מתכחשים לצורך הטבעי שלנו באחדות השפע.
ובכך  מצמצמים וחונקים את זרימת מיי השפע
אל לבנו, רוחנו, נשמתנו וגופנו.
 
אך גם ונדמה שנעזבים אנו ומנותקים ממקורנו,
מקורנו לעולם עימדינו בנו.
 
תדר ידיעת הכוח המאוחד מותאם בהתאם ליכולתנו להכיל
את חכמת האהבה הנצחית.
 
קול תודת הנשמה מתקיים בנו ודרכנו בחופשיות,
וכול צורות השפע הניצחיות חיות בנו ודרכנו בחופשיות.
 
ככול שקרובים לתמצית כמקור העושר, כך השפעתו עלינו,
וכך חושפת אותנו כשפע העושר מקור העושר.
ותמיד מוסיף וניגלה.
 
 

קול אמת תודת הנשמה מאעיר בנו את קריאת שירותנו לאפשר לנשמה להגיע
לביטוי היכולות האנושעילאיות בתנועה השלמה ההרמונית
ומזכיר לנו אמת קיומנו בעולם רוחומר.
 
ומאמנים גופנו בחיים הארציים בתיאום תדרים,
לחיות בתוך אמת התודה.
 
 

וכשקול התודה יוצא דרכנו
גם על חסדים קטנים,
נשטפים אנו באוקיינוס חסדים.
קטן כגדול אחד הוא.
 
תודה הנה ליבת שפתינו ואורח חיינו,
בסיס קיומנו ותנועתנו בעולם ארץ
ואמת התודה ממגנטת וןמגלה עולמות שפע 
צורות החיים השלמות וכל כוחות הבריאה עבורינו.
 
אמת התודה היא המעדנת הדהוד תנועת היקום
ומרחיבה שדות קיומו דרכנו בשפע אפשרויות חיים.
 
אמת תמצית הנשמה משקיטה וממיסה את רכבת המחשבות הנרכשות
המבקשות להתארח בנו לתמיד...
ואמת התודה מנתבת את הרכבת הרועשת אל מסלולה האמיתי – החלל הגדול.
 
אמת התודה מפנה בנו מקום חופשי וריק , ליצירת נשמה ומחשבה מאחדת ומעצימת כל.
 
אמת התודה משחררת את הנשמה מאחיזות התדבקות פגמי אנושות,
להיאבק, להתחרות ולכבוש.
 
אמת התודה מרחיבה תודעה
ומסייעת לנשמה לראות בצלילות.
 
 

אמת התודה הינה הקוד המרכזי שמדייק ומסנכרן את פעולות המוח.
 
אנו מסייעים למוח בהזכרות איחוד נשמה  
בכל רגע רגע ברגע הנוכח הניצחי, עד שיופעל שוב מעצמו מקורו.
ברגע שהמוח זוכר את קוד התודה, כל הגוףנשמה מופעל אוטומטית בתודה,
מה שמפעיל את תנועת המגנוט בטבעיות הרמונית.
 
 
{{{
מוח מנותק נשמה
הינו בבחינת אדם מנותק מהבריאה
שלוקח כל מה שרוצה וצריך בכוח.
 
אפשר להשיג בכוח,
אך מה שמושג בכוח נלקח בכוח,
ואפקט התבוסה הנו גסיסה
איטית וכואבת.}}}
 
 

עד כאן פור טו דיי
 
 

אמת התודה הנה הקוד המרכזי
בחיי גופנשמתנצחים.
 
וכשעוצמת קול אמת התודה עצומה
כך עוצמת גלי החזר היקום לעבר הגופנשמה שברשותינו.
 
וזו תזכורת פשטות האמת,
המזכירה לנו ששפע הבריאה  בתנועתו הטיבעית מכוון לחיינו כולנו
ושאנו חופשיים מיומרות יצירת מציאויות
וחיפוש אחר טכניקה להשגת שפע בעולם הקיום.
 
אנו נקראים לשחרר את הרגלי התערבותנו הנרכשים,
על מנת לאפשר לנשמה לחיות את אמת התודה שלה
להדהד בנו ולהקרין דרכנו בכול אשר נלך.
 
אמת התודה מנתבת וממקדת
שימת לב תודעתנו
לשמירה בערנות רבה
על חירות הנשמה וטיפוחה
בתוך התנועה הגדולה.
זהו ריקוד הרמוני ומסונכרן
של כל המערכות בפלנטה הזו.
 
אמת התודה
הערוץ המרכזי
ממנו מנותבים
כל ערוצי החיים
אל האוקיינוס הגדול
וממנו בחזרה נצח.
 
אמת התודה
האצבע של הנער
בחור של הסכר הגדול
המווסתת את זרימת המים הנצחיים.
 
 

אמת התודה
היד המנתבת
שלוות נצח וחמלת יקום
אהבת עולם ואושר עילאי.
 
אמת התודה
ממקדת בנו שימת לבנו בשפע
וממגנטת את שדות השפע אלינו.
 
 
 
{{{
וכשנעלם קול התודה
שמים אנו לב איך,
מיד נעלמים תנועות צורות השפע בחיינו.
כשנעלם קול התודה,
מיד מתרחקת אנרגיית התמצית,
ותחושת הבור השחור מתרחבת.
 
כששוכחים אנו הכרת תודה לחיים ולמקורם,
החיים ומקורם מתרחקים מאיתנו.
 
מרגע שאנו שוכחים הכרת תודה לחיים ומקורם,
אנו מנתקים עצמנו מן החים ומקורם.}}}
 
וברגע שניזכרים אנו
וקוראים לאעני "חזרה אל האיחוד המקודש"
נוכחותינו השלמה חוזרת אל מקומה הטיבעי.
 
כמה שפשוט
על הפשוט
הכי פשוט.
 
 
 
קרצפו את חדרי הארמון והדליקו את האור בהיכל הגדול,
אפשרו לקול אמת תודת הנשמה להביע עצמה בחופשיות נצח.
ומיד חוזרים חיינו אל מרכז מעגלי השפע.
 
 

הנשמה מטבעה היא תודה.
תודת האפשרות להשתתף בריקוד הקוסמי הנצחי.
 
 

אמת תמצית הנשמה משקיטה וממיסה את רכבת המחשבות הנרכשות
המבקשות להתארח בנו לתמיד...
אמת התודה מנתבת את הרכבת הרועשת
אל מסלולה האמיתי – החלל הגדול.
אמת התודה מפנה בנו מקום חופשי וריק לחלוטין,
ליצירת נשמה ומחשבה מאחדת ומעצימת כל.
 
אמת התודה משחררת את הנשמה
מאחיזות התדבקות פגמי אנושות,
להיאבק, להתחרות ולכבוש.
 
אמת התודה מרחיבה תודעה
ומסייעת לנשמה לראות בצלילות.
 
 

אמת התודה הינה
הקוד המרכזי שמעצים את פעולות המוח.
אנו מסייעים למוח בהזכרות איחוד נשמה 
רגע רגע ברגע הנוכח הניצחי
עד שיופעל שוב מעצמו מקורו.
ברגע שהמוח זוכר את קוד התודה
כל הגוףנשמה מופעל אוטומטית בתודה,
מה שמפעיל את תנועת המגנוט בטבעיות הרמונית.
 
 

מוח מנותק נשמה
הינו בבחינת אדם מנותק מהבריאה
שלוקח כל מה שרוצה וצריך בכוח.
 
אפשר להשיג בכוח,
אך מה שמושג בכוח נלקח בכוח,
ואפקט התבוסה הנו גסיסה
איטית וכואבת.
 
אמת התודה הנה הקוד המרכזי
בחיי גופנשמתנצחים.
 
ככול שעוצמת קול אמת התודה עצומה
כך עוצמת גלי החזר היקום
לעבר הגופנשמה שברשותינו.
 
וזו תזכורת פשטות האמת,
המזכירה לנו ששפע הבריאה 
בתנועתו הטיבעית מכוון לחיינו כולנו
ושאנו חופשיים מיומרות יצירת מציאויות
וחיפוש אחר טכניקה להשגת שפע בעולם הקיום.
 
אנו נקראים לשחרר את הרגלי התערבותנו הנרכשים,
ולאפשר לנשמה לחיות את אמת התודה שלה
להדהד בנו ולהקרין דרכנו בכול אשר נלך.
 
אמת התודה מנתבת וממקדת
שימת לב תודעתנו
לשמירה בערנות רבה
על חירות הנשמה וטיפוחה
בתוך התנועה הגדולה.
זהו ריקוד הרמוני ומסונכרן
של כל המערכות בפלנטה הזו.
 
אמת התודה
הערוץ המרכזי
ממנו מנותבים
כל ערוצי החיים
אל האוקיינוס הגדול
וממנו בחזרה נצח.
 
אמת התודה
האצבע של הנער
בחור של הסכר הגדול
המווסתת את זרימת המים הנצחיים.
 
 
 
 

אמת התודה
היד המנתבת
שלוות נצח וחמלת יקום
אהבת עולם ואושר עילאי.
 
אמת התודה
ממקדת בנו שימת לבנו בשפע
וממגנטת את שדות השפע אלינו.
 
 

נתיב הגופנשמה הנו תודה.
נתיב הנשמה הנו תודה.
נתיב הגוף הנו תודה.
נתיב אנוש הנו תודה.
נתיב האחדת הנו תודה.
נתיב הבריאה הנו תודה.
 
נתיב התודה מנתב את אורח חיינו.
נתיב התודה מנתב את צורת קיומינו.
נתיב התודה מנתב את רוח נשמתינו.
נתיב התודה מנתב את כוונת מקורינו.
נתיב התודה מנתב את אופן פעולתינו.
 
נתיב התודה-
הנתיב ממנו מגיעים כול הדברים.
 
נתיב התודה-
נתיב התמצית הטהורה.
 
 
 

נתיב אמת התודה
במסלול תנועה מאוד ברור.
רוח הנתיב הנה שפע דשפע
וצורתה שפע דשפע.
דרך תנועתה בשפע דשפע.
כוונת מקורה בשפע דשפע.
פעולת מגנוטה בשפע דשפע.
שפע הקיום הטהור בהתגלמותו.
 
שימת לבנו ממוקדת
בשפע הקיים
על כל צורותיו,
והשפע מתמקד בנו בחזרה.
זו אמת פשוטה.
 
ומתקיימת בנו התודה.
ומתקיימת בנו האמונה.
ומתקיימת בנו הידיעה.
ומתקיימת בנו תודעה
ומתקיימת בנו ידיעת
העוצמה הבוראת
ומתגלים כולנו
אור שפע נצח לנצח.
 
ומטפחים את אמת תודת הנשמה
ואורינו ממשיך להתעצם לעד.
 
אמת התודה מארגנת את החיים עבורינו
ופותחת עבורינו את חלון האפשרויות  הניצחיות.
ערים וערניים בכל תנועות קיומינו.
 
אנו מוסיפים לתודעת הכרת התודה שבנו 
מרכוז מגנוט דברים ש"עדיין נעלמים מעינינו"
וזה מגביר את עוצמות המגנט והגילוי שלהם עבורינו.
 
 

ואיך לקיים זאת בעולם חומר?
ברוח אהבה.
בצורת אפשרות.
בדרך אמת התודה
בכוונת האחדת המדויקת
הכוונה המהדהדת בנו
לקיים נצח עולם.
 
הרוח החופשית הפשוטה והתמימה שעוותה במשך שנות הקיום בגוף אנושות, כמעט והתעוורה מלראות בקרוב אליה ממש אפשרויות תנועה התגלות והתפתחות.
הרוח החופשית כמעט ו"איבדה" דרכה מקורה וכוונתה היטשטשה ומתוך כך נולדה הפעולה שחוזרת על עצמה ומחזירה תמיד אל אותו מקום,ואנושות מסתובבת סביב עצמה רדומה באשליית התקדמות.
 
ומרגע נגלית תמצית נשמה מחדש ומטופחת ומגודלת
ומושגחת ומודרכת ומבורכת משורש תמצית נישמת יקום,
נחשף נהר החכמה המתרחב ומתעצם מנשימה לנשימה
בדרך ללא דרך ובכוונה טהורה חלולה ושקופה ממקורה.
 
 
 

וכשכוונת אחדות ושלמות
מהדהדת קולה
בשיר וניגון
עולה ונגלית דרכינו,
הפעולה הטהורה.
 
וניגלה הכח לפעולה וכוח מקור הפועל דרכה.
וגופינו מעבד קול נשמת היקום, וממצב למצב שפע נחשף ומתגלה.
ומכאן והלאה נחשף השפע מעצמו לאלה המדרגות באותיות נשמה.
 
הפעולה היא הפרי הטבעי של ארבעת השלבים,
רוח צורה דרך כוונה,
והתגלות השפע היא ההחזר הטבעי.
ברגע שצועדים בנתיב הרוח, דרך, כוונה, פעולההגוף שלנו זוכר לעבד את "קול משנת היקום",ומתוך כך זוכר לעזור לאנשים לזכור את שפת היקום. שפת המוחלט.שפת הנצח, דרך אנשים, אלמנטים, החיים והטבע.
בזמן שנשמתך תחזור להיות חופשית, החופש שלה יתבטא באחדות עם נשמת היקום. כשנשמתך באחדות, אתה  תלמד להכיר את הקול שלה ואת התדרים, השדות,המקצבים, הסאונדים והזרמים.
 
ומגיע היום בו מגיעים למצב שניצטרך בו רק מילה אחת
ושהדיבור שלה יהיה בדממה.
נגיע לחיים במרחב כוח הדממה.
נשב עם אנשים ולא יהיה צורך לדבר.
נגיע לתמצית של כל אחד.
התמצית תהיה חשופה וגלויה.
 
הכוונה כרגע לקבל צורה וסדר של האנרגיה דרך מילים.
ברמה הראשונה מדברים במילים ומתוך הצורה הרחבה נגיע למהות הפשוטה. מדובר במהות של שפה שכולנו אחדת. ההזכרות המוחלטת היא במהות הזו של הכל אחדת. זה כולו אחד. "הזא" מתחילה לחיות בך, מתפשטת בכל הגוף, וההתרחבות מהירה.  מתמוסס האני. מתמוסס האתה. ניגלה כולנו גוף אור אחד שלם הנע ומניע נצח הצורות. גוף אור דינמי.
אור הנע בשקט. התנועה היא אור.והדברים נעשים בדממה. עוד יוסיף ויתבהר.
 
אנחנו חיים כמו תינוק בן שנתיים. אנחנ ו הילד הקוסמי "והזא" עוברת דרכינ ו
ומיותר להתערב ברמת אישיות,ומיותר לבלבל את המוח עם פילוסופיות.
 
 

ומרגע זה אלה הצעדים.
רוח – צורה – דרך – כוונה – פעולה.
וגופינו מעבד קול נישמת יקום וממצב למצב שפע נחשף ומתגלה.
ומכאן והלאה מתגלה השפע מעצמו לאלה המדרגות באותיות נשמה.
 
כתובת:  מצפה גיתה 51 (ליד כליל שבגליל) | טלפון:  050-887-8584 | דוא"ל:  zaopure@gmail.com