וליבנו גדול בפתיחות להראותנו חיים.
וברוח     גדלות הלב.
            במחשבת לב אחד הפתוח תמיד.
            ברוח אהבת לב הבריאה.
 
ברוח שקופה וחופשית הגורמת השפעת תמצית נישמת היקום הטהורה הניצחית בכול צורת קיום גופי בעולם ארץ.
וגוף זורם וחופשי גורם השפעתו ומשנה צורתו בהרמוניה טבעית,
על כול חושיו ואיבריו כאחד.
ומחשבת ראשונית תודעה זכה וחופשית גורמת השפעתה
ומשנה צורתהבהרמוניה טבעית עם השתנות התנועות
ברקמה הגדולה על כול צורות תמצית רגשותיה.
אחרי שמתגלה השפע באחדות היחד שלו, לבו פתוח תמיד ואין דבר שיכול להסתיר.
בגדלות הלב  בנדיבות מוחלטת בכול ליבו וכוחו.
נדיבות הזורמת בתנועה מאוד ברורה אל הצורה בתודעתו 
ומשם אל דרך נשמתו 
ומשם אל כוונת מקורו 
ומשם נובעת הפעולה התמימה, הטהורה והטבעית.
 
המישנה מכוונת להעארת יקום, התעוררות הרוח והתגלות הנשמה בתוכינו.
מיותר הצורך באישיות. מיותר הצורך באני. מיותר הצורך ב"צריך" ו'רוצה'..
 
ובכול פעולה והדהוד כוונה מתעוררים ומתעצמים הכוחות.
ומכווננים נישמתינו דרך פעולה והידהוד זאופיור והדהוד בפעולה,
הנובעת מאפקט ההיזכרות במקור כול הקיים והיש והנסתר שבנגלה.
 
ובכול הידהוד ופעולה התרחבות ושורשי אור ואהבה
ומכך נובע הנצחי. כולו אחדת. לב אחדת.
 
ולבנו גדול – ואינו רק הלב שלי.
ומדבר בשפת האחדת.,
בפתיחות מוחלטתלהראותנו חיים ברוח גדלות הלב.
הלב שבנו, הלב שבכולנו  הלב הקוסמי. אחדת.זאת הגדולה שלנו.
קיים בנו זיכרון הידיעה של לב אחד, כפי שמגלה עצמו ומבטא מהותו בכול אחדת.כולם מגיעים ל'כוורת' ומקבלים הקרנה של אור,
ויוצאים שוב החוצה גופי אור משרתים האור. באים ממקום של לב אחד. שרים לב אחד.
 
פתוחים בליבינו לתנועה שלמה של התפעמות ומיותר להתערב בתנועה.
ופעימת היקום פועמת בנו באזור הבטן התחתונה שלנו,הבטן העליונה והלב.
פעימת נשימת היקום שנושם בכול אחדת מאתנו.
ונפרץ הסכר וזורמים המים הרבים בתוכנו ודרכנו ומתגלים כולנו.
 
ומתעוררת בנו הקריאה לחיות בגלוי בעידן הגילוי ולהפיץ זאופיור.
להיות עדות הזאופיור ולהפיץ את אנרגיית ה'זא'.
לחיות את ה'זא' ולהעביר את ה'זא' הלאה בכול רגע ורגע
לשרת ולקיים זאת בעולם נפרדות בכול מקום, בכול מצב
ודרך כול אנוש שניפגוש בחגיגת החיים הגדולה.
 
וזאופיור עוברת בנו ודרכינו. ונעלם ה"אעני" העושה.
כש"אני" עושה, אז "אני" גם הורס ותמיד חסר שביעות רצון.
כל צורות האני מביאות סבל.
 
כשהאני מתמוסס ומתרחבים לאנחנו ניגלה האני הטהור ואני חי חופשי.
גופנשמה אחדת.
 
אנרגיה בהתפשטות.
אנרגיה כוללת ומתעצמת.
בדיוק כפי שהתפשטה תמצית נישמת היקום.
בדיוק כפי שהתרחב היקום.
המוחלט בתנועת מוחלט.
 
האני חוזר אל תנועת המבעבעת הראשונית.
האני שהפך לעני חוזר אל מקורו.
רוח. צורה. דרך. כוונה. פעולה.
אני יודע. שלם. נושם.
אני נשמה.אהבה.
אני ניצחי.
 
 

בצורת    גשם.
            וכשלב פתוח  עוד אנושאחדת, בבחינת טיפת גשם,
            ועוד אנושאחדת ביחד הופכים לאחדות טיבעם האמיתי.
            טיפות הנעות בכיוון אחד,
            בתוך תנועת אחדות הרמונית בתנועת הטבע השלמה.
 
צורת – גדולת העליון.
מתוך רצף תנועת גרימת הרוח
נחשפת צורת קיומה בעולם ארץ,
גשם ניצוצות אור החסד המזין אדמותינו,
בריקוד הטבע הנצחי.
 
 

כולו אחד. כולוואחד. זה נוגע בכול האנשים.
טיפה ועוד טיפה. גשם. מיליון טיפות. מיליון אנשים ולכל טיפה יש קוד אנרגטי.
בכול אנוש קוד תמצית נישמת יקום.
קוד נשמה בכל דבר קיים. כולוואחד.
בכול אחדת מוטבעת התמצית המבקש להיחשף ולהתגלות באחדת ודרכו.
כמו שה,גשם, השלם האחד יורד באחד בהרבה צורות כך האחד במיליון אנשים.
כולנו טיפות גשם של קוד אנרגטי שלם.
בכל טיפה הטבעה, בכל זרזיף חול, בכל אבן תמצית.
בכול צומח ובכול חי נשמה.
 
בדרך      גאולה.
            כשתנועת טבע שלמה מתקיימת אנוש ניגאל מבדידות הרגליו.
 
בדרך גאולת אדמה חרוכה הממאנת להיגאל.
האדם בבחינת אדמה בעולם הקוסמי.
האדמה שאנשים דורכים עליה היא התזכורת למהות גופו.
בתמונה הגדולה אנו רואים את הרשת האנושית כאדמה בעולם הקוסמי.
היום ועכשיו תמיד, מתחילה תנועה בה אדם שסירב עד היום בכול כוחו להיגאל
מתעורר לקול הגונג הגדול וגואל אדמתו עצמו מהותו אדמה.
ומתוך כוחות ההתנגדות שלו פורץ לחיים.
 
האדם נגאל מעצמו. מתחושת האני השאול שלו. משתחרר מאחיזת האני שלו.
משתחרר מהשעבוד העצמי לעצמו וניגלה בו שורש עצמי טהור..
בכל אחדת יש את ידיעת זיכרון  שורש העצמי במקומו הטבעי בתנועת השלם.
ומתוך כך הנני חי כמשרת בזרימת האהבה והענווה, בכל צורה שנעה דרכי,  מבלי להתערב. העצמי הנו צורתו הקרובה ביותר של התמצית.העצמי הקדום. הטהור. עצמי שלעולם אינו משתנה. עצמי מבעבע אהבה ונושם חיים. עצמי המשוחרר מצורך. משוחרר מהזדקקות. משוחרר מאחיזה. משוחרר מרצון ורעיונות. ריק לחלוטין, ויחד עם זאת דינמי המתרחב, מתעצם ומתפשט נצח.
 
עצמי הטהור הוא העצמי  של ליבת  התנועה הקוסמית, של תנועת הבעבוע, של תנועת הפמפום, המזיז את כל תנועת התדרים בעולם הזה.
בכל עולם ועולם ובכל צורה וצורה.
ועם זאת עצמי של אחדות, המכיל ונושם בתוכו הכול.
עצמי. אהבה. שמחה.אחדת. אנרגיה טהורה, תמצית כול הקיים.
אנרגיה טהורה המשוחררת משמות. אנרגיה חלולה.ריקה ושקופה לחלוטין.
 
ועינינו רואות עולם העטוף בקרום בו הכול שקוף ונע בתנועת ג'ל רוטטת
בחופש מוחלט. תנועה מקורית הקיימת במקור המוח.
ואנו,אנרגיה טהורה החייה את התנועה הזו,
מאפשרים לה לחיות דרכנו ומתאחדים עמה מחדש.
 
וזה בסיס ההזכרות שלנו.
אנו חוזרים לחיות בתודעה ערה במרחב הג'ל הטבעי הזה.
לתנועה הטבעית של אנרגיה בלי מילים.טבעי ופשוט.
עדיין נרגיש בגוף אדם, מהי אהבה, מהי חמלה, מהי שמחה,אך חופשית משמות ותויות. הכל חוזר למקורו ולזרימה הטבעית שלו.
ההזכרות מתרחשת ברצף, -  אחדת.
התנועה הטבעית הזו מתממשת מאליה.
גופנשמהרוח נוכחות אחת שלמה.
הוויה אחת דינמית מתפתחת ומתרחבת.
 
זמן עדות ההתבוננות. עת הגילוי המתגלה ופורץ בנו ודרכנו.
וקריאת נשמה בתוכינו "לזוז הצידה" ולאפשר לזה להתקיים.
 
אנושי המפריד עצמו מנשמתו מקורו, מנתק עצמו ממקור אנרגיית עירות נצחית.
זה הגוף שעסוק כל הזמן בענייני השגה של דברים ורעיונות.
הגוף מתעייף מזה.מתכלה יום אחד וחוזר לאדמה.
הגוף הוא זה אשר מבקש הפסקה.
פיזית, "אתם הולכים לישון" ,אך אתם אף פעם לא ישנים.
הטבע, שתמיד ער כנשמה שלעולם ערה.
הלב לעולם ער.
העילאי לעולם ער.
התמצית לעולם ערה.
הרוח נשארת ערה תמיד.
האהבה קיימת ערה תמיד.
הנשמה נשארת ערה תמיד.
 
והרוח מכוונת בנו לאפשר לדבר האמיתי הזה להתגלות.
 
כל  הדרכים והגישות של תובנות ומודעות וניסיונות של השתנות נפלאים, אך רק בשביל שלא יהיה לנו משעמם. נותנים לנו בסך הכל להשתעשע בהרבה דברים,רק בכדי שלא נפריע לעיקר להתממש.
רואים שהכח שעושה את הבילתי אפשרי לאפשרי, "מאפשר" לנו להתעסק בעניינים ושעשועים של גוף ומיינד רק בכדי שיוכל להמשיך ליצור את הרקמה ושהריקמה תוכל להתקיים ללא הפרעות.
 
גם אם העולם יתמוסס כמו גוף האדם,גם אם עולם יחרב כמו גוף האדם שחוזר לאדמה, הרוח שלו תמיד נשארת, הנשמה שלו תמיד נשארת.
התנועה הזו לעולם קיימת.
וזה מה שמוסיף ומתגלה בחיינו, ולכן מיותר לחפש ומיותר להגדיר.
היות  החיים עצמם. יום אחד  מתעוררים בבוקר והופכים להיות הנשימה.
הנשימה הנמצאת במרכז כול התנועות.הנשימה המניעה את הגופנשמה.
הנשימה המהדהדת את הקול, המדברת דרככם, רואה דרככם, נובעת דרככם, ומזכירה לכם,שהיא  המקור שלכם. ואנחנו רק משרתים אותה ומשבחים ביטוייה בעולם.התרחבות ערה, יודעת ונאורה לנשימת היקום שנושמת בנו ודרכינו. תמצית נישמת היקום נושמת בנו ודרכינו.
על הפשוט.
 
 
 

בכוונת   גרימת הנעת הבריאה.
            וזו גולת הכותרת -
            בעצם היותך אחד מגרמי שמים וארץ,
            ארץ מתממשת ונחשפת דרכך צורת קיום נוספת.
 
כשרוח הגופנשמה
מגלה חופשיות עוצמת תנועתה ברבים
נגלית בריאה המתחדשת
ומשתנה מרגע לרגע ברגע הנוכח הניצחי.
 
מהות הבריאה מתגלה תמצית נישמת הנצח
בכוונת גרימת הנעת אהבת הבריאה.
התמצית הניצחית מחלחלת בכל דבר שאנו הווים או נוגעים ונחשפת אהבה.
 
{
נוגעים באדם והוא ניזכר אהבה.
מכח הרגלו, הוא מתאהב בנו ורוצה לאחוז.
מזכירים לו בעדינות שמה שעבר דרך המגע שלנו אליו זאת אנרגיית האהבה הניצחית שקיימת ביקום תמיד טבעית וחופשית. וזה מתעורר אצלך עכשיו. זה יחלחל בו והוא יקלוט את עוצמת עורמת האני שהרחיקה אותו מעוצמת האהבה ואנרגיית החופש הנצחי שהתעורר בו. ומוכן יהיה מוכן לשחרר בענווה את אחיזת האגו בהתפתחות הטיבעית של נישמתו.}
 
בפעולת  גיוס גאולת הכותרת
            אחדת נצח ים.גיוס כול גופי האור החיים בעולם ארץ ואנושעילאי שומרי האור הנצחי, לגלות ולחשוף מעגלי אור הזאופיור הניצחי.
 
כתובת:  מצפה גיתה 51 (ליד כליל שבגליל) | טלפון:  050-887-8584 | דוא"ל:  zaopure@gmail.com