ואלה יזמנו לרוחינו וידוי כוונות.
 
ברוח      ווידוי כוונות.
            הזמנת רוחנו לווידוי ובהירות תמידית.
           ליבנו כלב הקוסמי, אחד.
 
ברוח המוגדלת באור עיבוד נשמה,
לזכך כוונה ולטהר מרחבה.
 
 

בצורת    ויתור.
 
ויתור על כול אחיזות רכושינו המנטלי,
מעבר לכול רעיון, אשליה, חוק, נורמה או השקפת עולם.
ומתאפשרת תנועת התרחבות והתגלות טבעית.
 
מכריזים שאנחנו 'מוכנים לשחרר' כול אחיזת אישיות
ונכנעים בפתיחות לכל מה שמתגלה עבורינו.
לדיבור הפשוט של ההודעה השקטה יש עוצמה אדירה.
ומתוך זה עולה ומתרחשות בתוכינו פעולות אוטומטיות של התעצמות.
 
המוח במקורו היה מנהל המערכות., הלב, הכבד ויתר האיברים, המשרתים. תראו איזה בלבול עשינו בעולם. ה'אני השאול' וה'עצמי המוטרף' השתלטו על המוח והפכו אותו לעבד. ועל זה ולפי זה קמו קבוצות, דרכים ודתות, שבמקום לחזור למקור, מלמדים אותנו לשלוט על המוח הטהור והנשמה.
למרבה מזלנו ובאור החסד הנצחי, רוח התמצית הנצחית השקופה והחלולה  ממשיכה לעבור בנו דרך ולמרות כול צורות התעתועים שפיתחנו.
 
וניתגלה בנו חיזיון המראה עשרים נקודות התמצית בעשרים בירות בעולם.
החיבור בין הנקודות חשף צורת מגן דוד שציבעו זהב עטוף במעויין הצבוע בריקמת ציבעי הקשת
ובחיזיון ניגלתה הביקעה ומסביבה הרים. ואל הביקעה הזו מגיעים שורות של אנשים ובעלי חיים מכל ארבעת כיווני ארץ. פשוטים, פשוטים. בלי מילים

נהירת אנושות ויצורי בריאה אל כוורת האבולוציה הענקית. כוורת אור
והתגלתה כוורת ההפרייה וההטענה ובתוכה גשרים משדה לשדה ומתדר לתדר..  בכול קומה התדרים מתחלפים.
ואנרגיית התמצית המקודשה מובילה אותנו כולנו להתכלות,הרקה, הטהרות והטענה מחדש. ותנועתינו הרמונית ומאוחדת בדיממת נשמה חופשית חוזרים אל חיי עולם ארץ בתודעה מאוחדת עולם ומלואו.

גופי אור נצח בעולם אדמה. ומתוכם ודרכם מוקרנת הזכרות השלמות.

וגם ואינם אלה הרואים האור מוקרן ללבם ומוחם ותודעתם מתרחבת
לימים עוברים הזכרות גם בלי הכוורת והמורה.
וחוזרים להיות הכוורת הדינמית וכול מי שבא עמכם במגע חווה כניסה אל כוורת האור, הטענה והתרחבות.
 
בדרך      ודאות הקיים וברכת הועד.
 
אנו שומרים על הקיים בערנות רבה בבירכת ועד הנשמה הפנימית.
 
כל אחדת מכוון ומונחה בהסכמת וויתור על האישיות דרך מועצת 12 ישויות הנשמה. 12 ישויות חכמת יקום – קיום הניגלים במרחב החיים. הישויות נאספות בתוכינו ועד הפועל דרך מצפון משותף המקיים בנו תזכורת  התמסרות והתמזגות השירות וברכת התודה.
ונזכרים ויודעים וזוכרים את ברכת הועד ומברכים ומקדשים תמיד כול צורת חיים באור התמצית הניצחית.
 
 
 

בכוונת    ויסות האור הגדול,
            זוכים אנו לורד החיים הנצחי.
           
ומזכירים בנו עניין ויסות האור הגדול שמא נתעוור כולנו באור ונשכח גופינו עצמותינו.
 
בכוונת אפשור ויסות האור הגדול להמשיך, לפזר ולהקרין
אור חסדו להמשך תנועת ההתרחבות וגילוי הצורות.
שינוי הוא לא במקום הקיים, אלא התרחבות של הקיים לצורה נוספת.
אדם נשאר אדם גם אם מתרחב במיליון צורות.
 
עניין הכוונה מהווה במסלול הזה מקום מרכזי.
מזכירים בנו לפני כל פעולה וכל תנועה אנרגטית בצורת מחשבה או אפקט שלה, לעצור לרגע. סטופ. לאפשר נשימה. לאפשר לנשימה לנשום. שקט. לעצור הכל. נשימה ועוד נשימת תמצית. ועולה וניגלית בנו כוונה טהורה.
תמצית העצירה הזאת היא המהות שנושמת בנו ודרכינו להניע תנועת בירור הכוונות. על הפשוט..
 
משניית הנצח הראשונה בבוקר עוד לפני שנפקחות העיניים שברשותנו, מתרחשת תנועה וכבר שם אנחנו נקראים לקיים את נשימת בירור הכוונות. להיות בכוונה טהורה, חלולה ברוח הנשימה החופשית.
בכוונת אחדות, עוד לפני החתימה של השכל ותגובת הגוף לאוויר ולחמצן.
 
כוונת נשמתנו הטהורה מטבעה לשמש כלי חלול עבור החיים האלה בהנאה גמורה.נישמתינו מזכירה בנו להתמקד בנשימת התמצית כעיקר לכל תנועותינו.
 
שימו לב, האלמנט העיקרי והטבעי שעמו יצאנו לאוויר העולם כמעט ונשכח מאתנו. מבנה הגוף פיזי מראה על מצוקת נשימה.
 
ומגיע וניגלה חסד ההזכרות בערך הטהור והפשוט הזה ומזכיר בנו כל הזמן, בכל רגע ורגע, נשימה, נשימה, נשימה...ברגע נצח אחד ניצחי.....
 
לפני כל פעולה נשימה. אחרי כל פעולה נשימה. לפני כל מחשבה נשימה.
כשיש מחשבה, נשימה...... והמחשבה חוזרת להיות נושמת.
נושמים עד שכלכולנו חוזרים היות נשימה. אנחנו בכוליותנו נשימה.
הנשימה נושמת דרכנו והנשימה חופשית מאחיזות האישיות שלי.
 
ומרגע זה,בכול מצב אנחנו זוכרים היות ערים לכול אחדת שנקרה למרחב שבו אנו נמצאים ובא איתנו במגע. בלי קשר מהיכן בא, מה עושה, אם יש לו רצון שכל, אם הוא שחור או לבן,עשיר או עני, בור או גאון.
לא חשובה הצורה שממנה ואיתה הוא בא.
כשנשימתינו חופשית, שימת ליבינו חופשית להבחין מתי אנו באים מתוך הרגל התערבות מנטלית ומתי נשימתינו כולנואחד. ועדים למתרחש.
מתי אנו באים מתוך הרגל ההתערבות המנטלי המנסה להעיר אוטומטיים והרגלים כמו יחסיות, השוואות ונפרדות, ומתי נשימתינו כולוואחד.
 
חיינו חוזרים לחיות מתוך כוונת הנשימה החופשית.
נקראים לגלות ערנות לכל אחדת, ובכוונה טהורה להחזיר אותו לנשימה התמצית החופשית.
אנחנו עדים לאעני
האעני הזה חוזר לחיות בעדות ושירות.
האני נהיה שוב חלק מהממלכה השלמה.
האני חוזר להיות עד המשרת בקודש הקודשים.
האני מתמזג חזרה אל שדה ליבת תמצית הנשמה ונבלע לתוך הלב בשניית הרמוניית התדרים ומתאחד עם הנשמה. הנשמה מניעה גלים בתוך הגוף, המזרזים את ההזכרות השלמה.,

הרוחניות של תודעה אחת שמדברת דרכנו היא זיכרון קדמוני.

כשהתחילו השבטים התחילה ההפרדה. זה שלי זה שלך, שחור לבן. חזק חלש. זה האלוהים שלו זה שלי. אני הנבחר אתה לא. זה נהיה קשקוש אחד גדול. כולנו יודעים שזה קשקוש, אפילו אלה שבתוך האיסלאם, הנצרות והיהדות. הם בניהם יודעים שזה קשקוש, אך הם לא יכולים לצאת משם.לפחות הם מאוד קרובים לכך, שלושת הדתות מדברים על אלוהים אחד.
זה כמו התמכרות, מרוב שהם אחזו בזה זה אוחז בהם, ומאוטומט של הרגל, הם נאחזים בזה.
 
תודעת המהות הזאת מחוללת דרכינו נסים ונפלאות יהיו יותר קומונות כאלה. ובא יום בו אנשים יבינו את התמונה הגדולה. האחיזה בדגל תתמוסס.
עת גילוי האור.אוקיינוס בתנועה.גם אם תבנו שני ביליון סכרים, בשנייה אחת הכול ייעלם.האור הזה נמצא כמו המים שמתחת לאדמה, כמו הליבה שנמצאת מתחת לפני האדמה, כמו הנחל שזורם מתחתינו עד שתיווצר האפשרות השלמה להתגלותו...
וכשהאוקיינוס הזה בתנועה הוא בולע את כול מה שעומד בדרכו.
ועוד מוסיף ומתגלה...
 
כל אחדת שתגיע תעבור הזכרות אתנו ודרכנו, כלי לצורות ביטוי של האנרגיה הזאת. כל הקיים מבוסס על תנועה אנרגטית של החומר השקוף. שכחנו את זה בזמן שהעברנו את היכולת הרוחית והאנרגטית לצורות חדשות בעולם החומר והטכנולוגיה, כמו יכולת התעופה, קפיצות הדרך, הפלגה, צלילה, מדיה, אינטרנט וטלפון..., הכוונה הייתה במקורה להרחיב את היכולת הזאת, לא בכוונה לוותר עליה.....
זה יחזור ויתגלה אצלינו וניזכר באיכות הזו, כשיתגלה האיחוד הניסתר בין סין איראן סוריה צפון קוריאה ובנות בריתם.
קבוצת ה - 12 שומרות את נוסחת ההזכרות השלמה.

גם לפני 10 שנים דברתי על הדברים האלה, אנשים חשבו שאני מטורלל לגמרי.
 
 

בכוונת ויסות האור – מכוח עוצמת אוקיינוס האור וויתור על כוחות אחדותינו שכחנו עוצמתינו להיות האור הגלוי והפכנו להיות מווסתים של האור הגדול,שמא נתעוור או נתכלה.
גז – אש – אדמה – מים ממיסים כול שעומד בדרכם -  ורוח שמאיצה ודוחפת בולעת כל אשר עומד ודרכה. מרגע שהפרדנו עצמינו מעוצמת האחדת ועברנו לחיי ניפרדות, כולנו נמצאים בתוך גוף במרחב אנרגטי דחוס.
אז בעזרת שדות מחשבות רגשות ואפקטים נפשיים למדנו לווסת את האנרגייה הזו כדי שלא תבלע אותנו.
ייצרנו פרדוכס הזוי בחיינו. ויתרנו על כוחות המלכות בשביל חיי קבצן הרודף ענניי ההשרדות של עצמו. בגוף יש זיכרון שמור המכיל כוח להמיס מצב זה. נזכיר את הנוסחה הזו אחדת לשני עד שתהיה הזכרות לכולם. ההזכרות מתחילה דרך חיכוך, פימפום ואיחוד הגופים.
 
וורד החיים. ורד החיים כמו הלוטוס מכוונן לתדר התמצית.
 
יש תנועה טבעית בעולם הזה המתקיימת בשדות המרחב וה'זמן' הניצחי.
שואלים אותי איך נולדים ילדים....?
פאמפינג. גופים. נשימות. הזרעה ובום. על הפשוט.
תנועה של הזרימה הקוסמית התמגנטה להדהוד התשוקה הטיבעית.,
 
כשנזכרים בזה אין כוח ומקום לאגו.
 
מה אתה מייצרים סרטים בעולם הזה...? אתה נמצאים כאן רק מתוך כורח האבולוציה הקוסמית.
....הימצאותכם כאן  לא קשור אליכם או ל'רצון' שלכם....או ה'תוכנית' שלכם....
הנוכחות הקוסמית, נותנת לנו להשתעשע בהרבה צעצועים, בהרבה צורות, ובהרבה מגרשי משחקים רק כדי שלא נפריע לה לנוע ולהניע את התנועה החופשית שלה. "נותנת" לנו להשתעשע בהרבה בלה... בלה... בלה כדי שלנו לא ישעמם, ולה יהיה מרחב חופשי להמשיך לרקום את עצמה.

עם כל הכבוד לכול הדתות, האמונות, הדרכים הרוחניות והאידיאולוגיות המספרות לנו שהתכוונו להגיע לכאן, שחיכינו, שחלמנו, שזאת הזמנה שלנו ושבחרנו בחיים האלה לתיקון קארמה... גורל.....

הכול קשקוש.

ה"חיים שלנו" הם פשוט עוד תנועה טבעית ונצחית הפועלת מעצמה ואנחנו רק אחד האפקטים שלה.
כשנעמד באור הגדול ביום ההתגלות, ברגע הגילוי הטיבעי,כולנו ניזכר בזה.
 
האדם קולט את הקטנות אל מול הדבר הענק הזה, אל מול הטבע, אל מול כוח החיים שחזק יותר מכול דבר. ברגע אמת, כולנו קולטים את קטנותינו מול התנועה האנרגטית העצומה הזו שמניעה את חיינו..מול האור. מול רוח המבעבעת הניצחית. מול רוח המקור. מול רוח התמצית ומוכן לקבל עליו את האמת הגדולה התמונה הגדולה והתודעה האחת.
 
כשאדם קולט את מקומו בתוך כול התנועה הזו, כניעתו היא טבעית והוא נופל לתוך אוקיינוס השלווה. תדר דיממת נישמתו היודעת תנועתה.
אדם קולט את המקום שלו בעולם הזה. לא פחות ולא יותר.במדויק.
זו לא "ענווה שלי", אלא אנרגיית התעוררות המתבטאת דרכי.
זהו רגע עוצמתי.
 
 

בפעולת – וידו משגת כול.
ונפאר ונרומם ונשבח שמה תמיד. הללואה.
 
 
כתובת:  מצפה גיתה 51 (ליד כליל שבגליל) | טלפון:  050-887-8584 | דוא"ל:  zaopure@gmail.com