באלה המדרגות חופשיים ממאבק והתערבות התוצאות בעולם המדרגות.
ברוח   חגיגת החיים.
          ורוח החיים והמוות אחד – חוגגים דרכנו ובנו.
 
בצורת  חושך האיברים בחבלי הלידה.
           המתים היוצאים לאוויר החיים  ומקבלים חידוש נשימה.
           בהכרת תודה על חסד הנשימה החופשית.
           והסכמה לכניעה מוחלטת לחכמת התמצית בתנועתה הטבעית.
           מדיטציית חסד ההזכרות ברגע הלידה.
           נשימה, עצירה בכתר והמסת המחשבה  -  התגלות.

המתים היוצאים לאוויר החיים ומקבלים חידוש נשימה.

התינוק היוצא מהרחם, עובר רגע מוות.
זהו הרגע בו נולד בהכרת אנוש שורש פחד המוות.
כבר ברגע לידתו אנוש יוצא מת.

בשלב הזה, מתעצם זיכרון נתק הנשמה ממקורה ונקטעת עוצמת הזרימה המאוחדת.
כתוצאה מהשתנות המרחב והתנועה, מתרחשים 4 מצבים באבולוציית התינוק ברחם, שבהם נוצרים נתקים
בין הזרימה החופשית לגוף ונתק בין הנשמה למקורה, המעוררים היסטריה ובהלה של הנשמה.
הנשמה נכלאת בגוף.
 
הנתק הראשון נוצר בחודש השלישי להריון.ברגע צמיחת העובר אל מעבר ל"גבולות" המרחב שבו התקיים.
אחד הנתקים החזקים הוא השניברגע לפני המעבר אל צינור הרחם.
העובר חי בתודעתו כשרוחו שלמה ואין לו עדיין  גבולות בין גופו לחלל, בין החלל ה"פנימי לחיצוני".
הידיעה, שהוא עומד לצאת ולהתנתק מעוררת בו חרדה היסטרית שעליה נבנית אחר כך כל ה"אישיות שלו".
התינוק יודע שהוא עומד למות.... מתעורר לחץ, מתח ומחנק,.
והידיעה הזו גורמת לשיבושים בזרימה הטיבעית.
הנתק השלישי הוא ברגע המעבר. ברגע המעבר יש מחנק המזכיר את רגע גסיסת ה"מוות",
רגע התרחבות הנשמה מהגוף הלאה לעוד צורת קיום.
הנתק הרביעי הוא ברגע הלידהרגע המוות.

ברגע היציאה אל 'אויר העולם' נשכחת ידיעת צורת הנשימה החופשית.
ברגע השיכחה מהדהדת בתודעתו האמיתה שבתוך כל מוות חיים ובתוך כל חיים מוות.
רגע לאחר מכן הוא מואער לחיים ונישמתו מכירה תודה על חסד הנשימה החופשית.
כל תנועת הטרנספורמצייה בחיינו מבוססת על הרגע הזה – רגע השיכחה והעארת התודעה השוכחת הרדומה.
 
בדרך    החסד וכניעת החכמה.
          החכמה העילאית תומכת בכניעה הטבעית שבנו לחיים בחסד הניצחי.
 
בכוונת  חיוניות החברות וחיזיון כחול השמיים בצלילות המים.
           בתנועת יחידים ביחד אחד,
           מתעצמת חיוניות החיים,
           ומתוך זה קלות ובהירות המים הצלולים.
 
חיוניות החברות – תנועת יחידים ביחד, אחדת.
כול אדם מקיים,מתוך שיכחתו, מלחמתו להיות ולהתגלות אינדווידואל ומיוחד.
תקרא לעצמך איך שאתה רוצה ותהיה בעיניך מה שתהיה, אך בוא לביחד  החגיגה ביחד עם כולם. אחדת.
עוצמת האחדת ניגלית על היחידים שמתוך הביחד. על הפשוט.
כל חברה מכירה את הקוד הזה של הביחד.
הביחד הוא מעטפת הקרום שלנו.
 
 

דברנו במפגש הקודם על כך שנזכר שאנחנו חיים בקרום.
קרום שהוא צלול ושקוף והתנועה הפיסית שיש בו היא של מים.
באים מהמיים וחוזרים אל המיים.

בדרך אל המים יש עופרת וברזל רוח ואש ואדמה בעת ובעונה אחת. זו הצורה השלמה של המים. ממיים באנו ואל המים חוזרים.
חוזרים אל הרחם הקוסמית.

בדיוק כמו המקום הפיזי שממנו הגוף שלנו התהווה.
רחם האם המוגנת בג'ל היקום.

כתינוק היוצא לעולם מרוח בג'ל הזה המגן, התומך והשומר כשבתוכו זיכרון החום וההכלה, ההזנה וההגנה והאהבה הטוטלית.
מן הרחם באנו ואל הרחם חוזרים.
מן המים הגדולים ואל המים הגדולים חוזרים.
 
 
בפעולת חופש חופת השמיים לקדש
           חוצב להבות אש ונחיל מדבר קודש.
 
 
ופירות פעולתנו לגלות רוח האושר בכל הבא עמנו במגע,
 ובכל אשר תדרוך כף רגלנו אור מופץ בליבות החיים,להאיר ולהעיר שיר השירים.
 ברוח הקידושין ובקידוש הרוח החופשית מכל התניות דתות נפרדות לאומים.
כולו אחדת.
 
בפעולת חופש החופה – חופת קידוש איסוף חלקי הנשמה הפזורים בחלל הגדול לאחדת. הזמנה להזכרות.
מקובל בעמים, לזיווג בין איש אישה. לבנות בית..... להקים משפחה...., ילדים לתפארת.....מורשת ושושלת.....
כאן מזמינה מישנת אברהם להזכרות בחופת השמיים על האחדות השלמה אישאישה, הלב הקוסמי והילד והילדה הקוסמיים שבתוכינו., אחדת.
מקדשים את הרוח. מקדשים את הצורה. מקדשים את הדרך ומקדשים את כוונת אחדותנו עם הבריאה השלמה. ומתוך כך מקודשים אחדת.
פרי ההתקדשות הנו הזיווג השלם בתוכנו ועם שכמותנו.
שלמים וחופשיים החיים במרחב המואר. אמת.
 
 
 
כתובת:  מצפה גיתה 51 (ליד כליל שבגליל) | טלפון:  050-887-8584 | דוא"ל:  zaopure@gmail.com