ומכאן לאלה המדרגות:

ברוח  יסוד ים.
סוד חיי נצח – עוצמות מקור החיים המוסתרים בליבת התמנון.
                    התמנון אוחז ברשותו את סודות היקום.
                    כשמנסים ללכוד תמנון הוא מפזר דיו כדי לחמוק,
                    מים כחולים כהים מאוד ושקיפות בליבם.
      
בצורת   יהלום יהווה.
       בעשר נקודות מפגש בכל רמות החיים והמתים, בכל צורות החיים.
       יהלום המקור. בכוונה טהורה ובתנועת הזכות.
בדרך  יראת כבוד ויד חופשית.
        ידיעת האור ואצילות נשמה.
       חופשיים מהתערבות. חופשיים מרצון היחיד. חופשיים מצורך ההזדקקות.
 
בכוונת     ידיעת אלמנט יבשה.
               בהכרת היבשה נחשפות האפשרויות.
               האפשרות מתבטאת דרכנו בבהירות ודיוק ובכוונה חלולה
               בקבלה מוחלטת של כל ערוצי אנושיים.
 
ובפעולת  יעילות הכוונה וישירות היושר
 יצא לאור העושר על כל צורות התגלמותו.
ובטן דשנה משמרת לב פתוח,
לזמר נגינת נישמת היקום
ורוח דממה שיר הלל.
חופשים מתוויות.
חופשים מתארים.
חופשים מפרושים.
חופשים משיפוטים.
חופשים ממלחמות.
חופשיים מצורך התנגדות.
וכשלב פתוח וחיים זורמים ומתקיימים,
הרגל ההישרדות מתמוסס אל החלל הגדול.
 
 

החכמה העילאית ברוב חסדה
מחברת את כול צירופי האנרגיה הנצחית,
בכדי להפעיל בנו את קוד הנשמה
הקשור למימוש שלם של מרבצי העושר והשפע הנצחי.
 
ברוח יעילות הרמונית אחידות המדרגות.
בפעולת מיצוי כול אפשרויות הפיתוח וההתרחבות במשך היום.
יעילות הערנות לשמור את הכול פתוח ומזומן
לקראת הזדמנויות שיובילו לאפשרויות נוספות וחדשות.
 
אנו מקיימים את חיינו מרגע לרגע
ומפרט לפרט בשלמות ויעילות 
מקיימים את שעלינו לקיים ביום הזה,
ברגע הנוכח הזה.
יעילות הפעולה משפיעה באופן ישיר
על אפקט הפעולה ופרותיה בהמשך.
 
שימו את כול עוצמת הנוכחות השלמה בכול פעולה 
ושימו לב איך יתר תנועות ההתרחשות מתעצמות מעצמן.
ברגע שמראה אחת ניגלית באור השפע שלה,
מיד נמשכים אליה כול תנועות אור השפע,
וכול החיים נפתחים לשפע מתרחב.
דומה מושך דומה.
 
 
כתובת:  מצפה גיתה 51 (ליד כליל שבגליל) | טלפון:  050-887-8584 | דוא"ל:  zaopure@gmail.com