ומכאן לאלה המדרגות:

ברוח  הכהונה וכנות הכניעה.
        ובכניעת האעני האגויים והעצמים בפני מקור החיים,
        מתעוררת כנות ההתבטלות,
        והננו כולנו כהני תמצית נישמת היקום המסורים לשרות הקיים.
        והתמסרות הכהונה מתעוררת מחדש לחיים.
        ורוחה חכמה וענווה לכל צורות אחדת.
 
 

בצורת  כתר המלכות.
         
          
אנו אוכלים מן הצדק הטבעי ושותים את האמת הטהורה.
          בלבנו נשיקת המשולש הניצחי ועל ראשנו כתר המלכות והשמחה התמידית.
          ברוכים אנו בבואנו אל עולם שכולו מסתורין החושניות ורגלינו הולכות בנתיב המואר.
 
 

בדרך   כבוד שקיפות הכסף.
          יראת כבוד לזרימת אנרגית החומר שממנו מוטבע הכסף.
          להאדיר ולהעצים צורת אנרגית הכסף בחלוקתו השווה לכל אחדת.
 
בכוונת  כוח רכות הלב וכוח הארגון.
 
ובפעולת כשרון כדאיות הכוונה.
 ייחשף החומר השקוף הנמצא בשפע ומתגלה בעצמו כישות עצמאית,
 ללמדכם תנועת גל מהותו, בזרימתו דרכיכם להעצים טבע בריאה.
 ובעצם פתיחתכם לאלה המילות תתחולל בכם תנועת השפע.
 
 
כתובת:  מצפה גיתה 51 (ליד כליל שבגליל) | טלפון:  050-887-8584 | דוא"ל:  zaopure@gmail.com