ומכאן לאלה המדרגות:

ברוח  לחם חיינו מזון נשמה ולגימת אהבה.
        ומהות תזונתנו תמצית נשימת יקום,
        ובליבה מקור חמלת ידיעת השלמות.
 
בצורת  לבוש אור הנצח ולימוד הזכרות התמיד.
         נשמה חופשית המבטאת נוכחותה בכל צורת ארץ,
         ומהותה ולבושה אור נצח.
 
בדרך  לשון טהורת מניע ולימוד התרחבות התמיד.
         ונשמה טהורה מדברת מבלי התערבות חיצוניים
         וכוונתה לימוד התרחבות התמיד נצח.
 
בכוונת  להבת נשמה ולהיטות יצירה.
        ולהבת התמיד,תמיד בוערת בלהט ההעברה הפשוטה,
        וממנה נחשפים הדברים "הנסתרים" ונגלית היצירה.
 
בפעולת  ליכוד הניסתר וליטוש היהלום.
            ליקוט הנותר ורתימתו חזרה לחיים לעולם חוסן
            בטיפוח התמצית ועזרת ליטוש הנסתר שבנגלה.
 
 
כתובת:  מצפה גיתה 51 (ליד כליל שבגליל) | טלפון:  050-887-8584 | דוא"ל:  zaopure@gmail.com