ומכאן לאלה המדרגות:

ברוח  נוכחות מהות התמצית החופשית.
       
בצורת   נטולת הסמלים באנרגיה שקופה.
 
בדרך    נטולת רצונות נפרדות.
 
בכוונת   נטולת השתלטות קיבעון הדרך.
 
בפעולת נחישות הכוונה נטולת הרגשות, ברוח הנוכחות החופשית.

והנכם נכונים לחיות בפתיחות המיסתורין הניצחי.
נכונים לשמש בקודש נשימת יקום נצח.
ונכסי שלמות אחדותנו פתוחים לכל צורות השתקפותנו,
ונעלם האוחז בכוח הנוצץ.

 מסתיימת תקופת השלטון והכל מחולק לכל.
 
כתובת:  מצפה גיתה 51 (ליד כליל שבגליל) | טלפון:  050-887-8584 | דוא"ל:  zaopure@gmail.com