פעימה.

מנקודת המבט של הנשמה, יחידת חיים ארצית היא פעימה במסכת פעימות הקיוּם האינסופי שלה.
האישיוּת חווה פעימה כזו כרצף ארוך וליניארי של חיים פיזיים מלאים, אך הנשמה הרב ממדית הווה אותה ב׳שבריר שניה׳.
למעשה היא הווה כך את כל יחידות החיים במקביל, גם את אלה המגוּלמים במצבי תודעה ובמרחבי תודעה אחרים. לעיתים נדירות האישיוּת ׳זזה הצידה׳ ואנו זוכים לפתיחת תודעה עצומה המתרחשת גם בשבריר שניה, פתיחה המאפשרת לנו ׳לזכור׳ ולהוות את יחידת חיינו ׳הנוכחית׳ כפעימה הזו, באותו שבריר שניה.

אלה שהוו מצב תודעתי כזה, מבינים על מה מדובר.
 
פ.
 
ומכאן לאלה המדרגות:
ברוח   פוטנציאל השלמות – משורש פשטות אנרגיה.
 
בצורת  פאר פרפר הנשמה.  המתחדשת כזמן חיי פרפר.
 
בדרך   פתיחות לב הוויה.
         דעו מהותכם נשימתכם חייכם.
        כל רגע חיים הנו כרגע שבאתם לעולם וגם הרגע שתצאו ממנו.
 
בכוונת  פעמון החיים ופריון זרעונים.
 
בפעולת פתאום.
בנגיעה שלמה אחת. עכשיו. מידית.
בפריטת מיתר כוונה,
הנושקת פיטמת אדמה. אדממה.
והנכם פעילי קיומנו,
סנדקי עולם ארץ,
לפמפם דחויים להתגלות מחדש.
פני אמת החיים המתגלים.
 
 
...
בפעולת פתאום...
...פני אמת החיים מתגלים...
 
במהות מקורנו, גם בחיינו עכשיו,
מתקיימים בפעולה שלמה מידית ונחרצת
וכול פעולה שלמה ומדויקת ברצף מיצויהפעולות
של כול הערוצים הקשורים לצורת השרות שבה אנו נמצאים עכשיו.
 
צורת שרות נוספת תתגלה עבורנו בחיינו
רק כשצורת שרות קודמת מומשה.
 
על הפשוט.
כשמסתיימת תנועת התרחבות ומיצוי שלם ,
ישנה התקדמות, התרחבות ומימוש.
 
עצירה מייצרת ניוון ונסיגה,
וכול המערכת, כולל אנחנו בתוכה
הופכת לנטל על הסביבה שלה.
 
התפתחות התודעה הרוחנית
מעניקה כוחות ומעצימה להתרחבות הפיזית.
כשהרוח משוחררת מהרגלי ניוון,
נגלים בפניה אפשרויות פיתוח וקידום.
 
אנו מכילים בתוכנו את כול פונקציות הזנים האנושעילאיים
ובכול התעוררות רוחנית נגלה עוד זן בתוכנו
ובכול הארה נחשפים לזן החדש  הזה.
אף שברוב המקרים גופנו נשאר דומה לשלב הקודם,
אורח חיינו משתנה בכול הצורות ובכול הרמות והמערכות.
כשזן קיים מגיע למקסימום מימוש מיד נחשף הזן החדש בתוכנו.
הרבה אנושיים נופלים ברוחם בשניית המעבר ממצב למצב.
 
ברגע המפגש בין הכוחות
יתגלה השפע מעצמו למימוש מידי,
גם מבלי התערבות פעולה אנושית כלשהיא.
ברגע שאנרגיית החיים ממוצה ביעילות מקסימלית
בכול מקום ובכול רגע נתון,
כול יתר צורות קיום החיים בעולם הזה,נמשכות אל אותה הסביבה
זה טבע  "אחדות הקיוםבריקוד הקוסמי". 
 
אנו באים לפגוש את "אמא אוקיינוס"
ומבקשים לדעת מה האימא מבקשת מאתנו,
ואת האומץ והכוח לבצע זאת.
בפעולת התמסרות טהורה.
 
אנו חלק מעושר השפע היקומי
וכמו שאנו כחלק מזינים את המכלול,
אנו מוזנים על ידי המכלול, המלא בכול צורות הרוחומר.
 
היזכרות הדברים הפועלים מעצמם וכולם מזינים את כולם
מתעוררת בנו ומרגע שנזכרים מסכי "תעתועי הדמי" שלנו,
מומסים מעצמם והשפע מגלה עצמו בתנועת אפשרות הקיום המוגשם מטבע קדושתו.
 
אנו מקיימים בכול רגע את קריאת קוד מקור.
איכות הפעולה היעילה היא שקובעת
את עוצמת המגנוט של כול כוחות היקומים
הפועלים בשדה נשמתך.
 
רצף פעולות יעילות מחזק ומעצים את רקמת המגנט שלנו.                                                                    
גלו את רצף הפעילות בדומה לתהליך "קניית" נכס כלשהו.
נוסחת עוצמת הבריאה והוראות ההפעלה המדויקות
נמצאות בתמצית נשמתנו.
 
כנות הרוח וכניעה לתנועתה,
פתיחות לצורה הנחשפת,
נכונות להתמסר לדרך המתבטאת ודיוק הכוונה
הם שמגלים פרי הפעולה משובחת.
 
חזון התגלמות השפע הקוסמי בחיינו
הוא שמכוון ומדייק בנו בלב כול פעולה
קול קוד החזון הוא שמאחד את כול הכוחות לאחדת
ומתוך האחדת מתעצמת כול פעולה.
עלינו להביא אמיתה זו לתוך כול פעולה הזורמת דרכנו אל חיינו.
 
 

על הפשוט.
להביא את כול העוצמה שבנו לכול דבר
ולכול מקום בכול שנית חיים שלנו.
עוצמה ממגנטת עוצמה.
 
מודיעים כוונתנו להרחיב ולשפר איכות חיינו בכול צורות החיים.
תנועות ההתרחבות וצורות שפע ניצחי נמשכות לכיווננו
והשפע נחשף ונגלה בחיינו.

מבטאים איכויות יכולותינו בדיוק, ערנות ויעילות.
מגלים את חיינו ומכווננים את תודעתנו להתגלותה.
מהדהדים קריאה דינמית ברורה לכול כוחות היקום,
שמלווים אותנו ונעזרים בנו להתגלמות הפעולה הטבעית
ברוח – צורה – דרך – כוונה.
 
ברגע שפעולה טבעית מתקיימת נחשף ערוץ השפע הפועל מעצמו
ומתבקשים לטפחו בערנות.

מרגע זה נפתחת עוד תנועת רוח – צורה – דרך – כוונה.
ועניין חדש מבקש להיחשף ולהתגלות, דרככם ועבורכם.
 
גם אם נראה לעיתים שכישוריכם מצומצמים למימוש הקריאה,
הקול שקורא למוגבלות וצמצום עזב את העולם,
הרוח שהביאה את התנועה תלווה אתכם בפיתוח איכויות ויכולות בהתאם לתדר התנועה.
 
 

תנועת תמצית נישמת היקום,
מניעה עצמה אל גופנשמה שמאותתים בו תדרי כוונת ההסכמה המעירים עצמה.
כוונת נשמה – הסכמה – הבעה – מימוש האיחוד
ארבעת האלמנטים האלה מגלה כוח בריאה שאותו תפתחו ותיישמו.
 
השפע פתוח וגלוי לכולנו.
התבונה היודעת, חושפת את האפשרויות שמתאימות עבורכם
המאוחדים בפתיחות והקשבה למקורות החכמה והתבונה
יודעים שהכול גלוי ואפשרי.

המאוחדים בנישמת היקום המבורכת והנשגבת מכול
יודעים שהכול מתוזמן ומדויק מעצם קיומו בעולם זה.
מכירי ערך ותודה על הניגלה בחיינו.
 
חזון נשמה – 
הינו הידהוד תמצית נישמת היקום הטהורה והניצחית
ותזכורת לכלל האנושות שהינכם "קול מבשרי".
הטביעו חזון בחומר השקוף.
הקרינו אמונה וידיעה שלמה בקיום חזון גלום וגלוי.
מקדו שימת לבכם בוודאות הקיום.

דברו בשם ובקול התבונה הנצחית והשרישו אותה בכם ובסביבתכם.  
                           
קדמו את כול מה ומי שיכול לסייע בידיכם לפתח את איכויות נשמתכם 
לגלות עצמה בעולם זה.

 
 
 
 
כתובת:  מצפה גיתה 51 (ליד כליל שבגליל) | טלפון:  050-887-8584 | דוא"ל:  zaopure@gmail.com