קישורים חשובים

 
www.antidrugs.org.il  - הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול.
 
www.alsam.org.il - תחנות יעוץ וטיפול לנוער והורים' משפחות ויחידים במצוקה - נפגעי התמכרויות - משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 
www.narkisim.com - רק להיום.
 
www.naisrael.org.il - אתר NA בישראל.
 
אתרים בנושא התמכרויות - האוניברסיטה העברית
 
כתובת:  מצפה גיתה 51 (ליד כליל שבגליל) | טלפון:  050-887-8584 | דוא"ל:  zaopure@gmail.com