ומכאן באלה המדרגות:
 
ברוח   קידושין וקדושת המקום.
 
בצורת  קרינת קרן האור בקשת המכלול.
 
בדרך  קפיצת הדרך.
         תודעה חופשית וחלולה,
         הנמצאת דרך רגע הנצח בכל המקומות,
         בכוח אחדות האש –  אדמה – מים - רוח.
 
בכוונת  קישורים לקבירת אחיזת העבר וקבלת הקיים.
 
בפעולת קול הקריאה בקוד מקור.
          נשימת פימפום הבעבוע.
          והנכם קציני המלכות,
         סנדקי עולם ארץ לבשם קטורה,
         לנשמות מבוהלות נשימה.
         קומו. עורו
 
...
קומו עורו...
התמצית מבקשת לחיות דרכינו בנצח צורות.
התמצית האנישה עצמה בכדי שתוכל להשתעשע בנצח צורות,
וכך גם אנו מוזמנים להשתעשע בגן המשחקים של החיים עם כול הצעצועים הקיימים,
ומתוך כך לגלות עוד מרחבים וליצור עוד צעצועים, על מנת שהשעשוע יתרחב ויתעצם
וקולות ההנאה שלנו יתפשטו לכול הכיוונים.
 
 

קומו עורו וקדמו את כול קולות השפע
קומו עורו וקדמו את כול צורות השפע
קומו עורו וקדמו את כול משרתי השפע,
קומו עורו וגלו שפע אהבתכם ברבים.
 
העצימו קול תמצית נשמה,
בידיכם וכליכם, בגופכם נשמתכם וברוח כוונתכם, העלו והגדילו פארה בעולם ארץ.
חישפו את יפי הבריאה ואפשרו לבריאה לחשוף עצמה דרככם.
 
קדמו את חזון נשמתכם ויגלה עצמו בחייכם.
הטביעו חזונכם בחומר השקוף שלפני הצורות ויגלה עצמו בחייכם.
 
 
 
כתובת:  מצפה גיתה 51 (ליד כליל שבגליל) | טלפון:  050-887-8584 | דוא"ל:  zaopure@gmail.com