ומכאן לאלה המדרגות:
 
ברוח  שאיפת אויר מקור חיים.
        כגוף הגוסס המקבל הנשמת חמצן ממקורו.
 
בצורת ושוכנת בנו ושוכנים בה אחדת.
 
בדרך  שוקקת חיים.
 
בכוונת שדה נצח אפשרויות.
 
בפעולת  שירות העידות ושירת השבח.
          בשמחת היצירה ובשביל הזהב נהלך לשובע,
        ובשיתופיות השפע עונג שתיית מיי החיים.
       ותמיד מאיר השחר לשקף פעולות חיינו.
      ובשאגת הלל נפתחים שערינו...
 
שער הראש – בנשימה שבין מחשבות הזורמות דרכו,
שער הלב – בנשימה המתחלפת במרכז תחתית הגרוגרת.

שימעו שיר נצח לבנו...

 
 
כתובת:  מצפה גיתה 51 (ליד כליל שבגליל) | טלפון:  050-887-8584 | דוא"ל:  zaopure@gmail.com