ומכאן לאלה המדרגות:
 
ברוח  תו נשמה בתאוצת תאי החיים.
 
בצורת תיעוד העדות בספר התמימות.
 
בדרך  תימוכין לתקשורת הרוח בתדר הבעבוע.
 
בכוונת  תרומת תורשת אבות יקום בתולעת המשי.
 
בפעולת תלמוד האמת לקיים אש התמיד, בתרכיז תיעוד העדות,
מתחת לנגלה ובתוכו תתגלה תוכנית המקור,
ותנועתה תסופר ותדובר בכל תחום ותחום,
ובמקום תצפיתתהילה ותבשיל תכליתנו,
תכלת המים אשר מעל השמים ,
תגלית הדהוד תהילת התודה.
 
 
 

תהילת התודה...
בכול תחומי הקיום והחיים, אשר גזרתם לנפרדים,
למען תוכלו להכיל עוצמות עילאיים לאחדות
תהילת התודה מגנט הנשמה.
מתמגנטות אליה כול הצורות בתדרים ורטטים מדויקים.
ובכול שניית נשימה. תודה.
ובכול רגע חיים. תודה.
תהילת התודה מביאה בהירות לחייכם.
תהילת התודה מחזקת  את האמונה שבכם.
תהילת התודה מסייעת לראות גם מעבר לפרגוד.
תהילת התודה ממקדת חזון נשמתכם ומעצימה אתכם.
תהילת התודה מסייעת לחיות בקבלה שלמה של הגלוי והנחבא.

במקום שלבכם מאשר זאת,הנשמה מרקדת והרוח חופשית לחשוף
תחומי הקיום, החיים והיצירה ומכוח תודת נשמותינו חיינו שירות אהבה.
 

הנני מבקשת להעניק לכם יותר ממה שאתם מבקשים
העניקו גם אתם יותר ממה שקיבלתם
הודו גם על מה שעיניכם עדיין לא מסוגלות לראות
ויוסיף ויתגלה עבורכם מעצמו.
 
ואלה מדרגות העושר המוחלט,
ואלה הצעדים בלב החיים וממאמצי החיפוש הנכם חופשיים.
וזו החירות מעבר לכל התניות דתות אנושיים,
והכל קיים ומוסיף ומתגלה נצח התמיד.

 
ואלה הולדות תולדות אבותינו ותכולת אמהות במרחב אחדת.
 
לדעת צחוק ובאמונתם להזכיר.
לדעת חיים ובאמונתם להזכיר.
לדעת אהבה ובאמונתם להזכיר.
ובנהר השמחה מתגלה ונחשף השפע.
ובברכת שפע דשפע בחיוך הוויה נרקוד.
 
 

ובתוף ובנבל ובכינור ובחצוצרות חגיגה נהלל.
נעזור לכל מי שנמצא בקרבתנו,ניצור ונרקום מה שלבנו מנחה,
מעצימים טובת חיינו המשותפת,ומתעצם האור הגדול לחשוף בנו אמת.
מעצימים כל מי שנמצא בקרבתנו ומתעצמים תדרים.

ותתעצם האהבה בלב ליבת הבריאה.

 
 
כתובת:  מצפה גיתה 51 (ליד כליל שבגליל) | טלפון:  050-887-8584 | דוא"ל:  zaopure@gmail.com